Dabas skaitīšanas īstenošanas laikā plānots izstrādāt piecu sugu aizsardzības plānus – platausainajam sikspārnim, dīķa naktsikspārnim, sugu grupām “Roņi”, “Pūces” un “Dzeņveidīgie”.

Sugu aizsardzības plānu izstrāde, tāpat kā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna izstrāde notiek saskaņā ar noteikto sarakstu. Sugu aizsardzības plānu izstrādes procesā tiek organizētas sabiedriskās apspriedes, par kuru norises laiku iespējams uzzināt sadaļā Jaunumi un Sabiedriskās apspriedes.